Methodiek

Verbeteringscurve bij toepassen van de ik-wij-zij methode ©.

Genba lost productieproblemen op door het doorlopen van een vast verbeteringsproces. Dit proces is gebaseerd op de ik-wij-zij methode ©. Een eigen methodiek die reeds zijn succes bewees in verschillende sectoren: machinebouw, textiel, karton, farmacie… Dit zowel bij kmo’s met 50 medewerkers als grotere organisaties met 850 medewerkers.

Genba gelooft niet in het zogenaamde ‘lucky shot’ dat leidt tot een éénmalige, eenzame verbetering. Het verbeteringsproces die we uw mensen zullen aanleren en in uw bedrijf zullen toepassen, zal leiden tot continue duurzame verbeteringen.

 Concrete stappen in uw bedrijf:

1. Analyse

 • To the genba! Observeren van de productie en werkmethodes.
 • To the people! Gesprekken met arbeiders en bedienden in planning, aankoop en productie afdeling.

2. Overleg met het management

 • To the management! Toelichting van de observaties.
 • Kiezen en definiëren van een eerste project: het pilootproject.
 • Bepalen van targets en deadline.

3. Pilootproject

 • Hoe is de huidige situatie? Uitvoeren ‘nulmeting’ (bepalen actuele kpi’s).
 • Post-it sessie met alle medewerkers van pilootproject.
 • Uitvoeren van verbeterproject  met steun van deze medewerkers.
 • Invoeren van visual management
 • Gebruik van  onze unieke opvolgingstool, KPI tool en PDCA tool.

4. Evaluatie met het management

 • Back to the management: resultaten financieel zichtbaar?
 • Bepalen van het groeipotentieel.
 • Definiëren van de roll out strategie.
 • Aanduiden van een interne change agent.
 • Bepalen van de KPI’s en deadlines.
 • Vastleggen war room.

5. Uitvoeren Roll out

 • Uitbreiding van de verbeteringszone: ideaal 4 projecten parallel.
 • Opleiden, coachen en ondersteunen van interne medewerkers.