Genba

 

Logo

Genba lost samen met uw medewerkers op de werkvloer 
complexe productieproblemen op. Genba zorgt voor kennisoverdracht en coacht uw mensen zodat ook in de toekomst grote verbeteringen gerealiseerd kunnen worden door uw volledige team. De gebruikte methodes zijn gebaseerd op lean en six sigma technieken. Genba werkt op de organisatie en de werkmethodes en niet met dure investeringen.

Welke resultaten leveren wij voor uw bedrijf?
Hierbij een overzicht van enkele specifieke verbeteringen die door onze aanpak werden behaald. Realisaties die we ook in uw bedrijf kunnen waarmaken. (gebaseerd op het QCDISME principe van Volvo)

Quality

  • Vermindering van uitval van 12% naar 3%.
  • Terugbrengen van kwaliteitskost naar 0,59% van omzet.

Cost

  • Efficiëntie verhoging van kledij lijn van 101 naar 123 stuks per uur.
  • Omsteltijd reductie van een lasrobotcel van 7 uur naar 24 minuten.
  • Initiële efficiëntie verbeteringen van 20 tot 50% zijn mogelijk, om de volgende jaren telkens 6% te verbeteren.

Delivery

 • Levertijd verminderd van 6 weken naar 5 dagen voor matrastijk.
 • Aanmaak van wisselstukken verminderd van 6 weken naar 1 week in de persenbouw.
 • Verhoging omzet van 26 mio€ naar 33 mio€.

Innovation

 • Samples en prototypes door het gewone productieproces voeren in 5 dagen.
 • Samenwerking met Howest (PIH) ivm verpakken textielrollen, wat resulteerde in een patent.

Safety

 • Frequentiegraad arbeidsongevallen teruggedrongen van 200% naar 50% van het sectorgemiddelde, zowel in metaal industrie, textiel, karton, pharmacie
 • Ernstgraad teruggedrongen 175% naar 50% van het sectorgemiddelde

Moral

 • Absenteïsme cijfers van 13,4% naar 4,8% gebracht.
 • Stress niveau bij medewerkers zeer sterk verminderd.

Environment

 • Hergebruik van compressorwarmte om burelen te verwarmen.
 • Reductie van 4% electriciteitsverbruik bij gelijkblijvende productie.